Nhã Nguyễn

Performance Manager

8 năm kinh nghiệm trong mảng Performance Marketing.